Kontakt


Krakowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Maszynami Budownictwa Sp. z o. o.

31 – 589 Kraków, ul. Sołtysowska 1

KRS: 0000108419

NIP:678 10 06 100
REGON: 350728242

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000108419 -Kapitał zakładowy -365.000,00 PLN

 

Zarząd
Bogdan Różycki – Prezes Zarządu

Sekretariat:

Tel. 12 643 20 68

Tel. + 48 600 926 926

kontakt@kpgmb.com.pl

Dział żurawi wieżowych:

Tel. + 48 604 402 390

Tel. + 48 608 091 720

zurawie@kpgmb.com.pl

Dział techniczny, serwis:

Tel. + 48 608 091 720

Tel. + 48 604 933 383

zurawie@kpgmb.com.pl

Dział sprzedaży żurawi wieżowych:

Tel. +48 604 402 390

sprzedaz@kpgmb.com.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

Dokumenty KPGMB Sp. z o.o.:

1. NIP (zobacz PDF)

2. REGON (zobacz PDF)

3. OC

Mapa